Rozstrzygnięcie konkursu „Pszczoła w Powiecie Wielickim”

W dniu 19 sierpnia 2019 roku Zarząd Powiatu Wielickiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim” Wpłynęła jedna oferta pn. „PASIEKA DLA WSZYSTKICH” złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Krakowie , która została dofinansowana  dotacją w wysokości 10 000,00 zł