Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

W dniu 16 stycznia br. Zarząd Powiatu Wielickiego po raz kolejny przydzielił dotacje na częściowe dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe

 

Załączniki

oferty kultury
oferty kultura fizyczna i sport
oferta ochrona i promocja zdrowia
oferty odrzucone
oferty turystyka i wypoczynek
uchwała o rozstrzygnięciu konkursu