Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury

W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w dziedzinie upowszechnia kultury W konkursie wpłynęło 7 ofert i do wszystkich przyznane zostały dotacje w wysokości wnioskowanej w ofertach.  Szczegóły w załączniku: