Rusza konkurs dotacyjny Aktywni Obywatele

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

Więcej informacji:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/aktywni-obywatele-rusza-kolejny-konkurs-dotacyjny-dla-organizacji-spolecznych