Spotkanie informacyjne Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

W imieniu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES). Spotkanie odbędzie się 16 maja (wtorek) o godzinie 16:00 w Wieliczce (aula w Starostwie Powiatowym, ul. Dembowskiego 2).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/ExGklNrw5664tGy13

Informacje na temat MOWES

MOWES to to zestaw działań, które ukierunkowane są na wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Małopolsce. Projekt jest finansowany ze środków europejskich, dzięki czemu nasza oferta jest w całości bezpłatna dla organizacji, które zostaną zrekrutowane do projektu. Działania MOWES obejmują wsparcie w postaci m.in.:

  • profesjonalne szkolenia dla przedstawicieli NGO,
  • specjalistycznych usług, dotyczących różnych aspektów zarządzania organizacją (np. opracowanie strategii marketingowych, biznes planów, strategii rozwoju)
  • stałej współpracy z doradcami prawnymi i ekonomicznymi,
  • indywidualnego planu wsparcia, opracowanego dla każdej zakwalifikowanej do programu organizacji,
  • pomocy w ubieganiu się o granty i dofinansowania zewnętrzne.

Dodatkowo:

  1. Każdy z podmiotów uczestniczących w projekcie może wystąpić o grant w wysokości do 10 000 zł.Środki te będzie można przeznaczyć na działania, które przyczynią się do rozwoju oferty działań świadczonych przez organizację.
  2. Każdy z podmiotów, który chciałby założyć przedsiębiorstwo społeczne, może rozpocząć ścieżkę dotacyjną – maksymalna wartość dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego to 115 000 zł.

Więcej informacji

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/events/344168522627983/ oraz http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/szkolenia-doradztwo-uslugi/

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (mowes@fundacjagap.pl) lub pod numerem telefonu: 12 423 76 05 (Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej).

***

Projekty „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” realizowane są przez partnerstwo w składzie: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (lider projektu), Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL MISTiA, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Projekty te są współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.