Upamiętnienie 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości Polski przez Oddział Miejski PTTK im. Franka Kasprzyckiego w Wieliczce

   Oddział Miejski PTTK im. Franka Kasprzyckiego w Wieliczce, jak co roku,   proponuję swoim członkom oraz osobom  spoza PTTK wiele atrakcji krajoznawczo-turystycznych oraz kulturalnych. Jednakże rok 2018 jest rokiem szczególnym dla każdego Polaka. Dokładnie 100 lat temu, po 123 latach rozbiorów i nie istnienia na mapach świata, Polska odzyskała niepodległość. W celu uczczenia tego wydarzenia, Zarząd Oddziału zaproponował w oddziałowym kalendarzu cztery wycieczki, które ściśle wiążą się z działaniami pierwszowojennymi na terenie południowej Polski oraz pamiątkami historycznymi świadczącymi o przebiegu I Wojny Światowej.

Aby umożliwić jak największej liczbie osób uczestnictwo w tych wycieczkach, złożono do Powiatu Wielickiego wniosek o dofinansowanie zadania pod tytułem: „Upamiętnienie 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości”. Złożono go na konkurs ogłoszony przez Powiat Wielicki, który dotyczył upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz tradycji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Oddział otrzymał dotację na ten cel. W związku z tym planowane wycieczki będą dofinansowane, a koszty samego uczestnictwa niższe.

Wycieczki, związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, odbędą się pomiędzy 1 marca a 30 listopada 2018 roku. W ramach wycieczek uczestnicy odwiedzą ważniejsze obszary, w których odbywały się działania związane z I Wojną Światową: Pogórze Rożnowskie – 07.04.2018r., Pogórze Ciężkowickie – 17.06.2018r., Przemyśl i okolica – 13.10.2018r., Beskid Wyspowy – 11.11.2018r. Złożą również hołd poległym w tym okresie żołnierzom. Szczegółowy plan wycieczek oraz więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie internetowej Oddziału <http://www.wieliczka.pttk.pl> oraz w marcowym numerze Pulsu Wieliczki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie młodzież, na te intersujące wycieczki.

 Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. Franka Kasprzyckiego w Wieliczce