Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały rady Powiatu Wielickiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych

W dniach 10-18 listopada 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
Informacja o ogłoszeniu konsultacji zamieszczona została w BIP i na stronie internetowej  Powiatu Wielickiego w zakładce „Konsultacje społeczne”, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz przesłana mailem do klubów sportowych, których adresy mailowe znajdują się w ewidencji prowadzonej przez Starostwo.

W celu ujednolicenia formy  składanych uwag – wprowadzony został formularz ankiety do zgłaszania uwag. Ankietę można było złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Wieliczce (Dziennik Podawczy) lub przesłać mailem na adres sport@powiatwielicki.pl.

W toku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu.