Zastanów się nad prowadzeniem lub rezygnacją z uproszczonej ewidencji

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów to wybór. Dla jednych NGO-sów będzie to dogodny sposób zbierania informacji o przepływach finansowych, dla innych kłopotliwy, albo wręcz zabroniony. Zbliża się koniec roku – to moment na przemyślenie i podjęcie decyzji w sprawie UEPIK.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/zastanow-sie-nad-prowadzeniem-lub-rezygnacja-z-uproszczonej-ewidencji?nws_important=beef90df-2250-449f-9c42-23f2efd8d4d9&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=18.11.2021