Zawieranie umów pomiędzy fundacją a członkiem zarządu fundacji

Ustawa o fundacjach nie zabrania ani nie ogranicza możliwości zatrudniania pracowników czy osób na umowy cywilno-prawne, w tym zawierania takich umów z członkami zarządu fundacji. Fundacja może więc zatrudniać pracowników, w tym członków zarządu.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/zawieranie-umow-pomiedzy-fundacja-a-czlonkiem-zarzadu-fundacji?nws_important=0f28f07d-8e08-4a32-92ec-93b1430e9ce0&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=11.03.2021