Zawieranie umów z przedstawicielem lub członkiem zarządu w stowarzyszeniu zwykłym

Od 2016 r. stowarzyszenia zwykłe zyskały nowe możliwości – m.in. możliwość pozyskiwania darowizn i dotacji. Realizacja projektów często wiąże się z zatrudnianiem. Zawierając umowy należy pamiętać, że stowarzyszenie zwykłe to szczególna forma organizacji pozarządowej – nie ma osobowości prawnej, a odpowiedzialność za zobowiązania stowarzyszenia ponoszą wszyscy członkowie stowarzyszenia ze swojego majątku osobistego.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/zawieranie-umow-z-przedstawicielem-lub-czlonkiem-zarzadu-w-stowarzyszeniu-zwyklym?nws_important=6e846f02-d538-4df0-8d8e-a4a2414cead7&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=16.12.2019