5 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

 

29 maja (środa) b.r. o godz.16.00-tej w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy w sali “Magistrat” rozpocznie się 5 spotkanie z cyklu “Wieliczka-Wieliczanie Bis! pt. „Pro Memoria dr Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015) Wieliczce i wieliczanom”. W programie prelekcje: Piotr Krzywda – pt. „Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015), kalendarium życia i twórczości”, prezentacja książki pt. „Pro Memoria dr Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015) życie niebanalne”, filmów: „Babiogórcy Urszuli Janickiej-Krzywdy”, „Nadanie imienia dr Urszuli Janickiej-Krzywdy Babiogórskiemu Centrum Kultury w Zawoi”; dr Janusz Kamocki, emeryt Muzeum Etnograficznego w Krakowie i prof. dr hab. Ryszard Kantor z Uniwersytetu Jagiellońskiego – “Wspomnienie o Urszuli Janickiej-Krzywdzie, Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia “Klub Przyjaciół Wieliczki” – pt. „Urszula Janicka-Krzywda dla Wieliczki i wieliczan”. Odczytane zostaną wiersze Urszuli Janickiej-Krzywdy z tomiku „Rozsypała się tęcza na hali…” (Kraków 2015). Spotkanie jest otwarte i może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany.