ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY PT. „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ”!

Zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach pt. „Koalicje dla Niepodległej”! Wprowadzą one uczestników w tematykę realizacji projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego adresowanych do lokalnych społeczności. Spotkania zostaną zorganizowane we wszystkich województwach. By wziąć w nich udział wystarczy wypełnić zgłoszenie

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-warsztaty/