Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 24 lutego 2023 roku podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Szczegóły w załączniku:
Uchwała nr 204/802/2023

Nabór na członków komisji konkursowej

Nabór na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Termin zgłaszania ofert od 25 stycznia 2023 r. do 1 lutego 2023 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach.

Zarządzenie o naborze kandydatów (komplet) DPS
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy DPS
Załacznik nr 2 – informacja RODO DPS
Załącznik do Zarządzenia – ogłoszenie DPS
Zarządzenie Starosty nabór na członków komisji DPS

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej.

W dniu 16 stycznia 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponad gminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Termin składania ofert: od 19 stycznia 2023r. do 10 lutego 2023r. do godz. 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach:

regulamin DPS S 2023
UCHWAŁA Nr 198_769_2023 komplet
umowa DPS S 2023
załączniki do regulaminu DPS S2023.docx
załączniki do umowy DPS S 2023-1