Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 24 lutego 2023 roku podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Szczegóły w załączniku:
Uchwała nr 204/802/2023