Rozstrzygnięcie I edycji otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej 2023 rok

24 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała w tej sprawie oraz wykaz ofert, które uzyskały, i tych które nie uzyskały dofinansowania – zawierają załączniki