Dotacje na prace konserwatorskie, remontowe i budowlane przy zabytkach położonych na terenie powiatu wielickiego na 2021 rok

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce przypomina
o trwającym do 30 września 2020 roku otwartym naborze wniosków o dotacje na prace remontowe, budowlane i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu wielickiego.

Szczegóły naboru określa uchwał nr XL/293/2018 Rady Powiatu Wielkiego z dnia 21 czerwca 2018 roku:

Załączniki: