FIO Małopolska Lokalnie – kolejna edycja konkursu dla społeczników.


Szukamy najlepszych pomysłów na innowacyjne projekty społeczne oraz na przemyślane projekty rozwojowe dla organizacji. W zamian oferujemy dofinansowanie i wiedzę w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie – Północ prowadzonego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.

29 marca 2019 roku na terenie Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego rozpoczął się nabór pomysłów do konkursów na:

projekt społeczny – realizujący innowacyjny pomysł na rzecz dobra wspólnego w społeczności lokalnej. Jest to konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub grup samopomocowych.

Dofinansowanie projektów wynosi do 3000 tysięcy złotych na każdy projekt.

projekt rozwojowy – umożliwiający rozwój organizacji. Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie projektów wynosi do 5000 tysięcy złotych na każdy projekt.

W konkursach mogą wziąć udział :

– grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie

– grupy samopomocowe – grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków

– młode organizacje pozarządowe – wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku

W tej edycji „FIO Małopolska Lokalnie – Północ” ważny jest pomysł i edukacja, dlatego wnioskodawcy będą mogli liczyć na wsparcie edukacyjne zarówno na etapie aplikowania w konkursie (szkolenia z pisania wniosków, doradztwo, konsultacje wniosków) jak i na etapie realizacji zadań (doradztwo, spotkania wdrożeniowe, spotkania sieciujące).

Do 30 kwietnia trwa pierwszy etap konkursów. W tym czasie wnioskodawcy wypełniają wniosek w którym opisują swój projekt i składają go w generatorze. Następnie, wszyscy wnioskodawcy, którzy przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją konkursową. Spotkanie wnioskodawców z komisją konkursową będzie miało na celu uzupełnienie złożonych wniosków o informacje pozwalające operatorom na lepsze poznanie uczestników konkursów i ich pomysłów.

Wyłonieni w ten sposób zwycięzcy zostaną otoczeni pomocą opiekuna projektu i wsparciem animacyjnym. Będą mogli skorzystać z edukacyjnych spotkań sieciujących, na których zdobędą wiedzę z dziedzin związanych z pracą społeczną i będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi społecznikami.

Dzięki takiej wspólnej pracy zwycięzcy konkursów otrzymają nie tylko dofinansowanie, ale też zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać się o kolejne środki i dobrze zrealizować następne projekty.

Więcej informacji można znaleźć na www.malopolskalokalnie.pl , https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/ oraz uzyskać na spotkaniach informacyjnych.

Spotkania dla mieszkańców Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego:

01 kwietnia 2019 (poniedziałek), godzina 17.00, Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99

02 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 18.00, Miejskie Centrum Dialogu, ul Bracka 10, Kraków

04 kwietnia 2019 (czwartek), godzina 17.30, Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, Wieliczka

08 kwietnia 2019 (poniedziałek), godzina 17.00, Urząd Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, Skała

09 kwietnia 2019 (wtorek). godzina 17.00, Urząd Miasta i Gminy Skawina, ul. Rynek 12, Skawina

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr 790 346 928 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „FIO Małopolska Lokalnie – Północ” dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miejskiej Kraków. Partnerzy projektu to Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie.

W ramach konkursu istnieje możliwość zorganizowania spotkań animacyjnych, dla grup nieformalnych i inicjatywnych, które chciały by zrealizować projekt dla społeczności, ale nie posiadają w tym aspekcie doświadczenie. Blizsze informacje o konkursie oraz zgłoszenia informacji o konkursie udziela  Pani Doroty Kobylec: dorota.kobylec@bis-krakow.pl, tel. 790 346 928.