Jak w 2021 r. wysłać do KRS elektronicznie podpisane sprawozdanie finansowe NGO z działalnością gospodarczą? [INSTRUKCJA]

Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do odpowiedniego urzędu sprawozdania, finansowego za miniony rok obrotowy. W 2021 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i WYSYŁA ELEKTRONICZNIE.  Dziś dalszy ciąg instrukcji, jak zatwierdzić i jak ELEKTRONICZNIE ZŁOŻYĆ sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego.
Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/jak-w-2021-r-wyslac-do-krs-elektronicznie-podpisane-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-instrukcja?nws_job=2c202655-b976-43ae-ba36-75e775fa9cf6&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=14.06.2021