Kwesta na cmentarzu wielickim w czasach pandemii

23.11.  – 3.11.2020 r. – 15 zbiórka na cmentarzu w Wieliczce na ratowanie zabytkowych pomników nagrobnych tej nekropolii.

W dniach od 23.10 do 3.11.2020 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce prowadzi  15 zbiórkę pieniędzy na ratowanie zabytkowych pomników nagrobnych tego cmentarza.  Realizuje uchwałę nr 2/ XVII/2020 Walnego Zgromadzenia członków Klubu  z 19.09.2020 r. o powołaniu 15 Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce. Pozyskano zezwolenie na 15 zbiórkę publiczną do skarbon nr 2020/2715/OR z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
Zbiórka jest prowadzona- ze względu na epidemię koronawirusa do trzech  skarbon. 22.10. 2020 r. na wielickim cmentarzu przed Domem Pogrzebowym została ustawiona skarbona wypożyczona z Kopalni Soli „Wieliczka” – Trasa Turystyczna z logiem kopalni i napisem „MAGNUM SAL”. Za zgodę na jej wypożyczenie dziękujemy Damianowi Koniecznemu, prezesowi KSW-TT. Jej przywiezienie na cmentarz zawdzięczamy Wojciechowi Jakubiakowi, dyrektorowi,  Michałowi Aniołowi, Wojciechowi Dańdzie, Maciejowi Krokowi z KSW-TT.
Grażyna Kowal, v-ce prezes Klubu zakupiła dwie skarbony, które 23 października zostały zawieszone na bramach  cmentarnych od ul. J. Piłsudskiego i od parkingu.  Obsługę finansową zbiórki prowadzi Małopolski Bank Spółdzielczy za zgodą prezesa Tomasza Łazarskiego. O bezpieczeństwo prowadzonej zbiórki troszczy się Antoni Sowa,  dyrektor Zarządy Cmentarza Komunalnego w Wieliczce i jego pracownicy oraz komendant Straży Miejskiej w Wieliczce Kazimierz Hankus i strażnicy miejscy. Za organizację  i sprawozdanie z 15 zbiórki do Ministerstwa a Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odpowiada Zarząd Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na drugi etap prac konserwatorskich grobu Antoniny Kałużanki w kwaterze VII zaplanowany w 2021 r. Przypominamy, że  tym roku przeprowadzono pierwszy etap prac renowacyjnych tego groby za kwotę 16.103 zł 39 gr.- z funduszy zebranych 1.11.2019 r. podczas 14-tej kwesty.

Zwracamy się z prośbą do odwiedzających groby bliskich na wielickiej nekropolii o datki do skarbon na ratowanie zabytkowych nagrobków naszego cmentarza. Wpłat można dokonywać także na  konto:

Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004 Małopolski Bank Spółdzielczy ul. Kilińskiego 2, 32-020 Wieliczka.

OFIARODAWCOM  DZIĘKUJEMY!

Opracowała Jadwiga Duda, prezes Zarządu  S „KPW”