Na Cmentarzu Komunalnym  w Wieliczce – apel do Wieliczan

 Odnowiony został  w 2020 r. z  pieniędzy zebranych 1.11.2019 r. podczas  14 kwesty   Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”-  grób nauczycielki Antoniny Kałużanki z 1902 r. w kwaterze VII.

Od 17. 08. do 30.09.  2020 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce w kwaterze VII trwał
I etap prac konserwatorskich grobu  rodziny Kałużów- Antoniny Kałużanki (8/4 1873- 29/11 1902),  nauczycielki Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Wieliczce, lat 29. Na zlecenie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW)  prace wykonała firma Renowacja Zabytków Architektury w Krakowie Katarzyny Magrysiewicz-Dobrzańskiej i Andrzeja Starowicza. Koszt konserwacji grobu: 16.103 zł 39 gr. pokryto z funduszy kwesty przeprowadzonej 1.11.2019 r. na wielickim cmentarzu przez 14  Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego  (SKRZCK) w Wieliczce  zorganizowany  przez Klub Przyjaciół Wieliczki. 1.10.b.r. dokonano odbioru  odrestaurowanego grobu przez komisję w składzie:  Jadwiga Duda, Anna Kisiel, Jan Matzke z KPW, prof. Andrzej Gaczoł, Antoni Sowa, Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska, Andrzej Starowicz. Konserwatorom dziękujemy za prawidłowe i terminowe wykonanie pracy.

W 2021 r. planuje się II etap prac na ww. grobie –  konserwacja metalowego ogrodzenia, które znajdowało się na nim. Na ten cel przeznaczone zostaną środki społeczne zebrane podczas 15zbiórki do skarbon  umieszczonych  przed Domem Przedpogrzebowym i na  dwóch bramach przy wejściu na cmentarz.  Skarbonę z napisem „MAGNUM SAL” wypożyczyła nam Kopalnia Soli „Wieliczka” SA.Otrzymaliśmy zezwolenie na zbiórkę publiczną od 23.X. do 3.11.2020 r. W tym czasie na cmentarzu nie będzie kwestarzy z puszkami z powodu zagrożenia wywołanego epidemią koronawirusa.

 Zwracamy się z prośbą do odwiedzających groby bliskich na wielickiej nekropolii o datki do skarbon na ratowanie zabytkowych nagrobków naszego cmentarza. Wpłat można dokonywać także na  konto:

Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego

w Wieliczce nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004

 Małopolski Bank Spółdzielczy ul. Kilińskiego 2, 32-020 Wieliczka.

OFIARODAWCOM  DZIĘKUJEMY!

Opracowała Jadwiga Duda