Nabór na członków komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert

W związku z głoszeniem otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody w 2019 roku pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”
Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie.
Szczegóły w załącznikach: