Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej

W dniu 9 maja  br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowe

Termin składania ofert:  11- 24maja 2022 r.
Okres realizacji zadań:  1 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.
Kwota środków przeznaczona na obsługę konkursu 50 000,00 zł

Oferent zobowiązany jest do opisania w składanej ofercie i do stosowania się przy realizacji wnioskowanych zadań do zapisów art. 6 lub art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1062 ze zm.).

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce tel: 123-999-857

Warunki przyznania dotacji i realizacji zadań określa regulamin II edycji konkursu