Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

W „Głosie Wielickim” z lipca 20-20 r. ukazał się artykuł Jadwigi Dudy (Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki) o Żołnierzach Niezłomnych –„Wyklętych”: Stefanie Jachimczaku, Władysławie Kubickim i Wacławie Szaconiu.  Archiwalia udostępnili: Stanisław Jachimczak i Kazimierz Kubicki.

Szczegóły w załączniku: