Powiatowe zawody wspinaczkowe

Regulamin powiatowych zawodów wspinaczkowych o puchar Starosty Wielickiego
(14.10.2020 Niepołomice, szkoła Sue Ryder)

 1. Organizator: Niepołomickie Stowarzyszenie Sport-Art
 1. Termin i miejsce zawodów: 14.10.2020 godz. 12.00 Niepołomice, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
 1. Klasyfikacje
  DM (dzieci młodsze): do 9 lat włącznie, urodzeni po 2011 r.
  D (dzieci): 10 – 11 lat, urodzeni 2009-2010
  Mł (młodzik): 12 – 13 lat, urodzeni 2007-2008
  J (junior): 14-17 lat, urodzeni 2003-2006
  Wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Brak zgody dyskwalifikuje z udziału w zawodach.

UWAGA!  Warunkiem utworzenia kategorii jest zgłoszenie się minimum 5 zawodników w danej kategorii wiekowej.

 1. Zgłoszenia: Zgłoszenia w formie elektronicznej będą przyjmowane do dnia: 12.10.2020. Zgłoszenia należy przysyłać wypełniając formularz online dostępny pod linkiem:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeANQm7Vxx0Vif7dLK4790DO6gJd7T7s PJmn9PV9mnGsm457A/viewform

lub na adres mailowy: rafal.kanowski@sueryder.pl.
W treściwiadomościnależypodać:  imię i nazwisko zawodnika, rocznik, miejscowość zamieszkania, przynależność klubową.

Zapisy w dniu zawodów będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Rejestracja zawodników: Rejestracja zawodników w dniu zawodów w godzinach: 12.00 – 16.00. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do startu musi zarejestrować się w biurze zawodów, przedstawić dokument potwierdzający wiek i tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty)
 2. Nagrody
  – medale i nagrody dla trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach,
  – nagrody rzeczowe dla najlepszych
 1. Formuła zawodów: Zawody będą rozegrane w konkurencji wspinanie na trudność z asekuracją górną (wędka). O zajętym miejscu decydować będzie suma zdobytych punktów, zgodnie z przepisami PZA. Zostaną rozegrane eliminacje oraz dla najlepszych w kategoriach DM, D, MŁ, J finał. W przypadku zbyt małej ilości zawodników w danej kategorii dopuszcza się możliwość wyłonienia zwycięzców na podstawie przejść eliminacyjnych

Eliminacje:  Zawodnicy będą startować w eliminacjach zgodnie z szczegółowym harmonogramem, którybędzie opublikowany do 13.10.2020. Eliminacje rozgrywane będą na dwóch drogach o zróżnicowanym stopniu trudności. Każdy z zawodników będzie miał do przejścia dwie drogi. Czas na pokonanie drogi 5 minut
Brak strefy izolacji

Finał:  Osobna droga finałowa dla kategorii D, DM, MŁ, J i S

Ilość osób zakwalifikowanych do finału – 6 kobiet i 6 mężczyzn z każdej z trzech kategorii : D, DM, MŁ, J

Czas na pokonanie drogi finałowej: max 6 minut Obowiązuje strefa izolacji

 1. Harmonogram szczegółowy zawodów zostanie podany później
 1. Postanowienia końcowe: Uczestnicy zawodówstartują na własna odpowiedzialność Uczestnicy ubezpieczają się w własnym zakresie. Uczestnicy zawodów muszą pozostawić w biurze zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgodę na publikacje danych osobowych oraz wizerunku uczestnika zawodów. Niepodpisanie w/w zgody będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników zawodów
 1. Organizator ustala limit zawodników: 120 osób
 2. Protesty:  Protesty należy zgłaszać do sędziego głównego bezpośrednio po ukończeniu wspinaczki przez zawodnika.  Osobą uprawnioną do zgłaszania protestów jest opiekun prawny zawodnika lub trener. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne
 3. Zarejestrowanie zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Dyrektor zawodów: Rafał Kanowski

Routstterzy: Łukasz Smagała, Piotr Suder