W epidemii nie wszystkie NGO-sy muszą zatwierdzać sprawozdanie. Opublikowano rozporządzenie

Resort finansów przygotował przepisy, które pozwalają grupie podmiotów poczekać jeszcze z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. W grupie tej mogą się znaleźć niektóre organizacje pozarządowe. Właśnie opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Wchodzi ono w życie  30 września 2020 r.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/w-epidemii-nie-wszystkie-ngo-sy-musza-zatwierdzac-sprawozdanie-opublikowano-rozporzadzenie?nws_all=cd79957f-59a1-4c86-a364-97cb812cf30f&utm_source=nws_all&utm_medium=email&utm_campaign=01.10.2020