Rozstrzygnięcie konkursu 2021 – dotacje dla klubów sportowych

25 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2021 roku celu publicznego służącego wspieraniu rozwoju szkolenia w sporcie dzieci, młodzieży i dorosłych, wzrost jego długofalowej efektywności i poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Powiecie Wielickim. Szczegóły w załącznikach: