„wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

UBS 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

oraz FUNDACJA MAŁOPOLSKI FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

zapraszają do wzięcia udziału w II edycji programu pn. wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. 

Jeśli reprezentujesz podmiot ekonomii społecznej i masz pomysł na realizację działań, które pomogą Twojej organizacji przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID -19,
a jednocześnie chcesz wspierać społeczności lokalne
– pokaż nam swój pomysł.

Mamy do przekazania 50 tys. zł na wsparcie 5 organizacji!!!

Jakie warunki musisz spełnić jako podmiot?

  • masz siedzibę i prowadzisz działania na terenie Małopolski
  • posiadasz zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzisz odpłatną działalność statutową
  • zatrudniasz na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę

 Dowiedz się więcej na:
www.es.malopolska.pl (http://es.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-program-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-pn-wespol-wspieramy-ekonomie-spoleczna-edycja-2021) lub www.mfes.pl (http://mfes.pl/aktualnosci/program-wespol-edycja-2021/)