Wezwanie do składania uwag – oferta w trybie pozakonkursowym

Starosta Wielicki na podstawie art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie informuje o możliwości  składania uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia do oferty złożonej przez Fundację  Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO o dofinansowanie realizacji zadania  pt. „Krok ku zdrowiu”.

Uwagi można składać telefonicznie pod numer 123-999-857 lub mailowo na adres: pozytek@powiatwielicki.pl

Oferta zadania w załączniku: