Zgłoszenie zamiaru odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne

ARiMR na swojej stronie internetowej zamieścił informację o możliwości nieodpłatnego otrzymania chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne, które będą mogły złożyć zgłoszenie o zamiarze odbioru chryzantem, wskazując liczbę i preferowane miejsce odbioru.

Zgłoszenie należy złożyć do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem.

Organizacja wypełnia druk „ zgłoszenie odbioru chryzantem” wpisując ile chcą odebrać kwiatów (doniczek lub ciętych). Ograniczenia będą wynikać z ilości kwiatów zgłoszonych do ARiMR przez producentów. Wniosek składa się osobiście, e-puapem, albo mailem (ale trzeba dostarczyć  oryginał)

ARiMR wskaże miejsce odbioru (jedyny koszt organizacji  to koszt dojazdu po kwiaty)

Na miejscu NGO podpisuje rolnikowi (producentowi kwiatów) odbiór kwiatów

 Tel:   ARiMR kancelaria   12-284-81-10

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. poz. 1932 z dnia 2 listopada 2020 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku: