Rozstrzygnięcie otwartego naboru wniosków w 2021 roku o dotacje na zabytki

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 roku podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego naboru wniosków o dotacje z budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 rok przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu wielickiego.
Wykaz dofinansowanych wniosków określa załącznik do uchwały: